preload
Część 3


Niemiecki na Szóstkę
Część 3Dla średnio zaawansowanych - poziom wyższy

Autor: Katarzyna Chmielewska
Liczba lekcji: 15 (w tym 3 lekcje próbne)


Bezterminowy dostęp:
79 zł
Stunde 31: Was passierte im Mai 2004?
Na pierwszej lekcji części 3. zajmiemy się czasem przeszłym – a dokładniej czasem przeszłym prostym Imperfekt (można spotkać inną nazwę - Präteritum). Nauczysz się także podawać daty, a przy tym określać, kiedy jakieś wydarzenia miały miejsce.


Stunde 32: Ich lade dich zu meiner Hochzeit ein!
Na tej lekcji nauczymy się nazywać uroczystości rodzinne oraz podawać dokładną datę, więc omówimy także zasady tworzenia liczebników porządkowych. Nauczymy się też nazw wszystkich miesięcy.


Stunde 33: Was schenkst du ihm zum Geburtstag?
Tu czeka nas, jak sądzę, bardzo przyjemny temat, bo pomówimy sobie o urodzinach. Przy tej okazji chciałabym omówić odmianę zaimka osobowego w celowniku.


34
Lekcja 34: Mam na sobie białą koszulę i czarną spódnicę.
Stunde 34: Ich habe ein weißes Hemd und einen schwarzen Rock an.
Na tej lekcji nauczymy się odmieniać przymiotniki po rodzajniku nieokreślonym. Używamy ich m.in. wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, w co jesteśmy ubrani, dlatego pomówimy sobie także o ubraniach i kolorach. Na koniec zabiorę Cię do sklepu odzieżowego, gdzie spróbujemy razem zrobić zakupy.
Niedostępna


35
Lekcja 35: Lustereczko, lustereczko powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie?
Stunde 35: Spiegelein, Spiegelein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?
Ta lekcja jest kontynuacją poprzedniej - tym razem omówimy sobie odmianę przymiotnika po rodzajniku określonym i trochę słownictwa. Po dzisiejszej lekcji będziesz potrafił np. złożyć reklamację w sklepie czy doradzić koleżance w co ma się ubrać na przyjęcie.
Niedostępna


36
Lekcja 36: Hej! Szukam mojej torebki z czarnej skóry.
Stunde 36: Hallo! Suche meine Tasche aus schwarzem Leder.
Na tej lekcji zajmiemy się ostatnim już rodzajem odmiany przymiotnika i nauczymy się jak zgłaszać zaginięcie lub kradzież rzeczy.
Niedostępna


37
Lekcja 37: Na wsi jest dużo zwierząt: konie, kury, świnie.
Stunde 37: Auf dem Land gibt es viele Tiere: Pferde, Hühner, Schweine.
Po tej lekcji będziesz potrafił wymienić zwierzęta żyjące na wsi i zalety mieszkania z dala od zgiełku wielkiego miasta. W części gramatycznej przyjrzymy się przyimkom, po których rzeczowniki występują w IV przypadku - bierniku. Poznasz również sposoby tworzenia liczby mnogiej.
Niedostępna


38
Lekcja 38: Wstaw proszę szafę do sypialni!
Stunde 38: Stell den Schrank bitte ins Schlafzimmer!
Na tej lekcji zajmiemy się zagadnieniami dotyczącymi mieszkania, pomieszczeń i sprzętów, znajdujących się zwykle w domu. Nauczymy się także najważniejszych słów i zwrotów związanych z poszukiwaniem i wynajmowaniem mieszkania. W części gramatycznej poznasz kolejną grupę przyimków, które łączą się z dwoma przypadkami - celownikiem i biernikiem.
Niedostępna


39
Lekcja 39: Czyja to komórka?
Stunde 39: Wessen Handy ist das?
W pierwszej części tej lekcji poznasz wyrażenia i zwroty typowe dla rozmowy telefonicznej. Porozmawiamy w niej o ostatnim przypadku - dopełniaczu Genitiv i o przyimkach, które się z nim łączą.
Niedostępna


40
Lekcja 40: Po co idziesz do banku?
Stunde 40: Wozu gehst du zur Bank?
Ta lekcja jest poświęcona słownictwu związanemu z usługami. Dzięki tej lekcji będziesz mógł z łatwością załatwić swoje sprawy w banku. Poznasz wyrażenia i zwroty niezbędne przy zakładaniu konta. W części gramatycznej zajmiemy się czasownikiem "lassen" i zdaniami okolicznikowymi celu.
Niedostępna


41
Lekcja 41: Skończyła się benzyna!
Stunde 41: Das Benzin ist alle!
Tutaj zajmiemy się podróżowaniem samochodem - dosyć szczegółowo omówimy części samochodu, potem zabiorę Cię w podróż, w trakcie której: zatankujemy benzynę, odpoczniemy na parkingu i wybierzemy się na przegląd do warsztatu samochodowego. Na koniec zbierzemy informacje na temat zdań przeczących.
Niedostępna


42
Lekcja 42: Na pokładzie poznałem Brytyjczyka.
Stunde 42: Am Bord habe ich einen Britten kennen gelernt.
Lekcja poświęcona czasownikom rozdzielnie i nierozdzielnie złożonym. Wybierzemy się także na lotnisko i zapoznamy ze słownictwem związanym z podróżami drogą powietrzną.
Niedostępna


43
Lekcja 43: W wagonie restauracyjnym nie wolno palić papierosów.
Stunde 43: Im Speisewagen darf man nicht rauchen.
Kolejna lekcja z dużą ilością nowych słów i zwrotów dotyczących podróżowania pociągiem. Z gramatyki - czas zaprzeszły Plusquamperfekt, który służy m.in. do opisywania wydarzeń w przeszłości w zdaniach czasowych.
Niedostępna


44
Lekcja 44: W przyszłości każdy będzie miał komputer i dostęp do Internetu.
Stunde 44: In der Zukunft wird jeder einen Computer und Internetzugang haben.
Tym razem pomówimy sobie o czasie przyszłym Futur. Poznasz też wysoce przydatne w dzisiejszych czasach słownictwo związane z komputerami i Internetem.
Niedostępna


45
Lekcja 45: Ranny został natychmiast przewieziony do szpitala.
Stunde 45: Der Verletzte wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.
W ostatniej lekcji części 3. zajmiemy się dość zaawansowanym tematem - stroną bierną. W nawiązaniu do tematu zajęć, omówimy najważniejsze słówka i zwroty związane z wypadkiem samochodowym. Po tej lekcji będziesz również potrafił wezwać pomoc, gdybyś był świadkiem kolizji lub wypadku drogowego.
Niedostępna


TEST
Test końcowy
Der Test zum Schluss
Test końcowy sprawdzający i oceniający Twoją wiedzę po przerobieniu kursu.