preload

Lekcja 1

Kto ty jesteś?   Wer bist du?

Lekcja próbna


Wstaw znak
ÄËÖÜ
äëöüßé

Ćwiczenie 1.   Übung 1.

Uzupełnij puste miejsca tak, aby powstały prawidłowe zdania.
a) bin Tomek.

b) Wer bist ?

c) Ich in Szczecin.

d) wohnst du?

e) Ich komme Polen.

f) Woher du?


Ćwiczenie 2.   Übung 2.

Uporządkuj wyrazy, aby utworzyły prawidłowe zdania. Pamiętaj, że zdania zaczynamy pisać dużą literą!
a) Ania, ich, bin    

b) wohne, in Berlin, ich    

c) aus Polen, komme, ich    

d) kommst, du, woher    


Ćwiczenie 3.   Übung 3.

Dopasuj pytania do odpowiedzi.
a) Wer bist du?
b) Wo wohnst du?
c) Woher kommst du?


Ćwiczenie 4.   Übung 4.

Ułóż dialog z podanych zdań. Przyjmij założenie, że Monika pochodzi z Polski, a Martin z Niemiec.
- Wo wohnst du?
- Tschüs!
- Ich wohne in Gdańsk.
- Ich bin Martin.
- Ich wohne in Berlin und ich komme aus Deutschland.
- Ich komme aus Polen.
- Hallo!
- Woher kommst du?
- Ich bin Monika.
- Tschüs!
- Wer bist du?
- Hallo!

Monika:- Wo wohnst du?
Martin:- Tschüs!
Monika:- Ich wohne in Gdańsk.
Martin:- Ich bin Martin.
Monika:- Ich wohne in Berlin und ich komme aus Deutschland.
Martin:- Ich komme aus Polen.
Monika:- Hallo!
Martin:- Woher kommst du?
Monika:- Ich bin Monika.
Martin:- Tschüs!
Monika:- Wer bist du?
Martin:- Hallo!
Wszystkie ćwiczenia


Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga
  Wszystkie lekcje Lekcja 2 Lekcja 2


Informacja o lekcjach próbnych
Lekcje próbne oraz próbne zestawy słownictwa służą do zapoznania się z możliwościami naszej platformy do nauki języków obcych. Lekcje te i zestawy są w pełni funkcjonalne, wymagają jedynie założenia konta i zalogowania się. Założenie konta jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje.

Dzięki temu jako zalogowany użytkownik możesz bezpłatnie rozpocząć naukę z naszą platformą, a dopiero później zdecydować, czy chcesz ją kontynuować i wykupić pełny bezterminowy dostęp do wybranych kursów.