preload

Zestaw 1

Imperfekt - czasowniki I

Zestaw próbny
Liczba słów w tym zestawie: 20
Naciśnij poniższy przycisk Start lub wciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć naukę.

  Wszystkie zestawy Zestaw 2 Zestaw 2