preload

Zestaw 2

Imperfekt - czasowniki II

Zestaw próbny
Liczba słów w tym zestawie: 18
Naciśnij poniższy przycisk Start lub wciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć naukę.

Zestaw 1Zestaw 1 Wszystkie zestawy Zestaw 3 Zestaw 3